مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:صادقی پناه
پست الکترونیک:hsadeghipanah@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، ادبیات عرب

زندگی نامه

سال 75-80 همراه با اساتید بزرگوار دوره کارشناسی تاریخ را گذراندم و در سال 80 در مقطع ارشد قبول شدم و الحمدالله در سال 82 به پایان رسید در مقطع کارشناسی پایان نامه مواضع تجدد خواهی بر اساس مذاکرات پنجم مشروطه نگاشته شد و در مقطع ارشد پایان نامه بررسی زندگانی سیره امام حسن مجتبی(ع) درمکاتب تاریخی نوشته شده و در حوزة علمیه قم در سال 82 رساله سطح 3 بررسی زندگانی و سیره امام حسن مجتبی درمدینه نوشته شد. مقالات متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف تاریخی سیاسى- اجتماعی در بین سالهای 78-81 نوشته شد و در مطبوعات مختلف به چاپ رسید.
تدریس در حوزه و دانشگاه از سال 78 تا سال جاری ادامه دارد قابل ذکر است اینجانب از سال 1368 با مدرک سیکل وارد حوزه علمیه روی توان شدم و همراه با گذراندن دروس حوزوی دیپلم رشته انسانی را نیز گرفتم و با ورود به حوزه علمیه قم در سال 1374 در دانشگاه نیز شرکت نموده و موفق به ادامه تحصیل در حوزه و دانشگاه گردیدم هم اکنون از نظر تحصیلات حوزوی مشغول تدوین رساله از سطح 4 حوزه می باشم و از نظر دانشگاهی نیز جهت آزمون دکتری آماده می شوم.
البتّه جهت انجام راهنمایی ومشاوره برای طلاب گرامی موارد متعددی را به عهده داشته ام.