تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تاریخ اسلام 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
 
سطح 3 
1382